Yeni Nesil ÖKC’ler; teknolojik gelişmeler ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemeleri çerçevesinde teknik özellikleri yeniden belirlenen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları ifade etmektedir. Yeni Nesil ÖKC; 01.01.2016 öncesinde kullanılan yazar kasaların üzerine POS uygulamasının da yüklenme fonksiyonuna sahip olan ve işlem yapılırken fiş ile kredi kartı bilgi fişlerini eş zamanlı olarak sağlayabilme özelliğine sahiptir. Ek olarak gün sonu raporları üreterek satışa yönelik bilgileri anlık olarak GİB veri tabanına iletebilme özelliğine sahip olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı tüm sektörlerde artık zorunlu.

İki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bulunmaktadır:

EFT-POS Özellikli: Bünyesinde banka veya ödeme alma lisansına sahip kuruluşlara ait EFT-POS barındıran bütünleşik cihazlardır.

Basit/Bilgisayar Bağlantılı: İçeriğinde banka veya ödeme alma lisansına sahip vb. kuruluşlara ait POS bulunmamakta olup, mükelleflerin istemesi halinde haricen banka vb. kuruluşlara ait POS’ların bağlanabildiği cihazlardır.

Bütün Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların yani ÖKC’lerin ortak özelliği ise internet yoluyla GİB Bilgi Sistemleri ile iletișim kurabilmeleridir.

ÖKC kullanma zorunluluğu bulunan işletmeler:

 • 3310 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olanlar (Bakanlık tarafından muaf tutulanlar hariç)
 • Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamında yer alanlar,
 • Perakende olarak mal satışı yapan ve hizmet ifa edenler,
 • Vergi Usul Kanununa göre, fatura düzenleme zorunluluğuna tabi olmayan satışlara sahip yani perakende fişleri ile belgelendirilebilecek düzeyde satışlara sahip mükellefler,

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

ÖKC Nasıl Alınır?

Mükellefler ilk olarak Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu kapsamında olup olmadıklarına www.gib.gov.tr adresinden yapacakları sorgulama sonucunda ulaşacaktır.

Yeni Nesil ÖKC alımında, alacağınız cihazın vergi dairesine kaydı vb. işlemler için vergi dairesine gitme zorunluluğu 25.12.2015 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 • Cihaz bayiden satın alınır,
 • Cihaz, ruhsat ve fatura ile birlikte yetkili servise başvurulur,
 • Yetkili servis elemanları, GİB sistemi ile iletişime geçerek cihazın kaydını (aktivasyonunu) yapar ve cihazı kullanıma açılır.

YN Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti hangi tarihte başlıyor?

Yeni işe başlama veya şube açılma tarihinden itibaren 30 gün (Kalkınma öncelikli bölgelerde 60 gün) içinde, YN Ödeme Kaydedici Cihaz alarak kullanmak mecburidir.

YN ÖKC’de düzenlenebilen belgeler nelerdir?

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar, müşterilere bir çok sektörüde geçerli ve kullanılan mali onaylı belgeler çıkartabilmektedir. Bunlar:

 • Nakit satışlarda Yeni Nesil ÖKC satış fişi,
 • Banka / kredi kartları ile yapılan satışlarda, banka bilgi fişiyle bütünleşik Yeni Nesil ÖKC satış fişi,
 • Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek kartı karşılığı verilen mal satışı ve hizmet ifalarında, mal teslimi veya hizmet ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde alınan tutarların belgelendirilmesinde,
 • Otopark giriş işlemlerinde,
 • Fatura tahsilatı işlemlerinde.

Harici sistemlerle birlikte nasıl çalışır?

Mükellefler, perakende mal veya hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullandıkları satış uygulama yazılımlarını, banka POS cihazlarını, satış ve ödeme sistemleri ile barkod, karekod, terazi vb. çevre birimlerini YN ÖKC’ler ile eşleştirmek ve uyumlandırmak suretiyle kullanacaklardır. Söz konusu eşleştirme ve uyumlandırma işlemleri yetkili ÖKC servisleri aracılığıyla yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı’ndan onay alan YN Ödeme Kaydedici Cihaz firma ve cihaz listesine buradan ulaşabilirsiniz.