Yeni bir girişim başlatmak ya da yeni bir iş kurmak istiyorsunuz fakat vergiler ve diğer masraflar gözünüzü mü korkutuyor? O zaman, devlet tarafından yatırımcılara sağlanan yatırım teşvikleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız var demektir! Bu teşviklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almanız gerekiyor. Bu belgeyi alabilmek için hangi ölçekte yatırım yapmanız ve devlete hangi belgeleri sağlamanız gerektiğini, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ne gibi teşvik ve yatırımlar bulunduğunu ve hangi teşviklerin hangi bölgelerde geçerli olduğunu yazımızda bulacaksınız.

Yatırım Teşvik Belgesi nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi ya da kısaca teşvik belgesi, yapacağınız yatırımın alanını, yerini, kullanacağınız teşvikleri ve toplam tutarını resmi olarak gösteren belgedir. Bu belge, yatırımın hesaplanmasına ve tespit edilen şartlara uygun olarak teşvik alabilmenize olanak tanır. Teşvik, T.C. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yatırım yapmak isteyenlere ve kayıtlı destek unsurlarından yararlanmak isteyenlere veriliyor. Yatırım belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi, sektörden sektöre göre avantaj bakımından değişiklikler göstermekte. Aşağıda yer alan 5 alanda yatırım yapmak isteyenler, kredi alma konusunda diğer sektörlerden biraz daha şanslı:

 • Teknopark gibi bölgelerde yapılan yatırımlarda ve teknoloji alanında TÜBİTAK ya da Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylanan yatırımlar
 • KOBİ’ler
 • Çevre ve doğayı koruma üzerine yapılan yatırımlar
 • Ham maddelerin üretilmesi, işletilmesi ve satışa sunulması yatırımları
 • Bölgesel gelişime ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlar

Yatırım teşvik belgesi tarafından verilen yatırımların belli bir başlığı vardır. Özellikle sıfırdan kurulacak bir yatırımda, mevcut kurulu bir yatırımın geliştirilmesinde ve büyümesinde, ömrünü tamamlamış ya da çağa ayak uyduramamış yatırımların yenileme çalışmalarında, teknolojiye ayak uydurmaya çalışan ürün çeşitlendirme / entegrasyon yatırımlarında ve son olarak stratejik olarak yapılan, ülkenin ithalat bağlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ülkeye stratejik olarak fayda sağlayacağı düşünülen yatırımlarda teşvikler çok daha yoğundur.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye başvurulur?

Yatırım Teşvik Belgesi’ne ilişkin müracaatlar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS web uygulamasına yapılabilir.

Önemli!!! Yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi ilgili bakanlıkça onaylanmış kişiler E-TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere ilgili bakanlığa gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hangi il hangi yatırım bölgesine dahil?

Yatırım bölgeleri 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup, 81 ili de kapsamaktadır.

Genel yatırım teşvik sisteminde sabit asgari yatırım tutarları ise şu şekildedir:

 • 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL,
 • 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır?

Projelerin tamamlanmaması ya da yukarıda yazdığımız maddelerden birine uymaması durumunda teşvik kredisi verilmemektedir. Başvurular, yatırım yapılacağı bölgede yer alan yerel birimlere yapılabilir. Kredi başvuru miktarı, sabit tutar olan 10 milyon TL’yi aşacak ise, o zaman girişimcilerin T.C. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulamaları Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekir.

Yatırım teşvikleri nelerdir?

Yatırım teşvikleri, “Genel Teşvik Uygulamaları”, “Bölgesel Teşvik Uygulamaları”, “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki” ve “Stratejik Yatırımların Teşviki” olarak 4 ana kategori kapsamında verilmektedir. Yatırımlarının gerekli şartları sağlaması dahilinde devlet tarafından yatırımcılara verilen teşvikler aşağıdaki gibidir:

 • KDV İstisnası – Bazı sektörlerde %18’lik KDV istisnası uygulanabilir. Ayrıca yatırım niteliğinde, katkı oranına ve sektörüne bağlı olarak devlet tarafından vergi indirimleri de oluşturulur.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti – Yurt dışından temin edilmesi gereken ürünler, gümrük vergisinden muaf tutulur.
 • Vergi İndirimi – Yatırım için belirlenen katkı tutarına ulaşana kadar, gelir ve kurumlar vergisinde indirim uygulanır.
 • Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği – Yatırım yapılan projenin gelişim süreci boyunca, işveren ve işçi sigorta primlerinde indirim uygulanır. Bu indirimler; birinci bölge için %10, ikinci bölge için %15, üçüncü bölge için %20, dördüncü bölge için %25 ve beşinci bölge için %35 oranındadır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği – Yalnızca 6. bölgede yapılacak yatırımlarda geçerli olan bu teşvikte yatırımcı, yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenecek gelir vergisi stopajının asgari kısmı 10 yıl boyunca muaf tutulur.
 • Faiz Desteği – Proje sahipleri tarafından alınan desteklerin dışında zaman zaman AR-GE ve diğer çalışmalar için kredi desteği alınabilmektedir. Kredide faiz oranı ise çekilen miktara göre ciddi manada fazla olmakta ve devlet tarafından sağlanan faiz desteği sayesinde bu problem ortadan kaldırılmaktadır.
 • Yatırım Yeri Tahsisi – Maliye Bakanlığı’nın incelemeleri sonrası proje için alan ya da arsa temini yapılır.
 • KDV iadesi – Yatırım tutarı 500 milyon ₺ üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV geri iade edilir.

Hangi kapsamdaki yatırıma hangi teşviklerin verildiğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Destek TipleriGenel Teşvik UygulamalarıBölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımların TeşvikiStratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Faiz Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi

Yatırım Teşvik Belgesine başvurmak için hangi belgeler gerekli?

Yatırım teşvik başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin eksiksiz bir şekilde ibraz etmeniz gerekiyor:

 • Yatırımcı veya noter onaylı temsilcisi tarafından imzalı başvuru dilekçesi
 • Tüzel kişiler için noterden alınacak imza sirküleri veya kamu kurumları, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi
 • Her sayfası yetkili tarafından imzalı ve kaşelenmiş yatırım bilgi taahhütnamesi ve teçhizat listesi
 • Bakanlık tarafından talep edilen başvuru ücretinin dekontu
 • Firmanın sermaye miktarının, ortaklık yapısının yer aldığı noterden tasdiklenmiş örneği
 • SGK kurumundan idari ya da para cezası olmadığına dair belge
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir’ ya da ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Kararı’ şeklinde yazıların alınması
 • Stratejik yatırımlar için yatırımın konusunun, sektör bilgisinin, mali ve teknik analizlerinin alınması. Bu aşamadan sonra ise gerekli hesap, belge, tablo ya da mali değerlerin eklenmesi
 • Eğer başvuruyu bir danışmanlık şirketi yapacaksa, noter tarafından onaylanmış vekalet kağıdı

Yatırım teşvik belgesi sayesinde artık işinizi daha kolay bir şekilde kurabilir ya da hali hazırda bulunan işletmenizin büyüme hızını bu teşviklerle artırabilirsiniz!

Ticaret konusunda işinize yarayabilecek diğer yazılarımız:

İşletmenize en uygun yazarkasa POS nasıl seçilir?

Excel ile stok takibi nasıl yapılır? [ŞABLON]

İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküsü Nereden Alınır?