Yatırım teşvik belgesi nedir ve nasıl alınır?

Yeni bir girişim başlatmak ya da yeni bir iş yeri açmak istiyorsunuz fakat bütçeniz biraz kısıtlı mı? O zaman, çeşitli yatırım desteklerinin sağlandığı yatırım teşvikleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız var demek! Peki yatırım teşvik belgesi almak için ne gibi özelliklere sahip olmanız gerekiyor? Yatırım teşvik belgesi kapsamında ne gibi teşvik ve yatırımlar bulunuyor, hangi iller hangi teşvik bölgelerine dahil tüm bunları sizin için araştırdık ve bu yazımızda teşvik belgesi ile ilgili her türlü sorunuzu yanıtladık.

Yatırım teşvik belgesi, ya da halk arasındaki ismiyle kısaca teşvik belgesi, işletmenizin yatırımının değerinin hesaplanmasına ve bu aşamada tespit edilen şartlara uygun olarak destek verilmesine olanak tanır. Teşvik, T.C. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yatırım yapmak isteyenlere ve kayıtlı destek unsurlarından yararlanmak isteyenlere veriliyor. Yatırım belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Teşvik belgesi, sektörden sektöre göre avantaj bakımından değişiklikler göstermekte. Aşağıda yer alan 5 alanda yatırım yapmak isteyenler, kredi alma konusunda diğer sektörlerden biraz daha şanslı:

 • Teknopark gibi bölgelerde yapılan yatırımlarda ve teknoloji alanında TÜBİTAK ya da Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylanan yatırımlar,
 • KOBİ’ler,
 • Çevre ve doğayı koruma üzerine yapılan yatırımlar,
 • Ham maddelerin üretilmesi, işletilmesi ve satışa sunulması yatırımları,
 • Bölgesel gelişime ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarda

destekler sağlanıyor.

Yatırım teşvik belgesi tarafından verilen yatırımların belli bir başlığı vardır. Özellikle sıfırdan kurulacak bir yatırımda, mevcut kurulu bir yatırımın geliştirilmesinde ve büyümesinde, ömrünü tamamlamış ya da çağa ayak uyduramamış yatırımların yenileme çalışmalarında, teknolojiye ayak uydurmaya çalışan ürün çeşitlendirme / entegrasyon yatırımlarında ve son olarak stratejik olarak yapılan, ülkenin ithalat bağlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ülkeye stratejik olarak fayda sağlayacağı düşünülen yatırımlarda teşvikler çok daha yoğundur.

Hangi İl Hangi Yatırım Bölgesine Dahil?

Yatırım bölgeleri 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup, 81 ili de kapsamaktadır.

Genel teşvik sisteminde sabit asgari yatırım tutarları ise şu şekildedir:

 • 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL,
 • 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

https://blog.ikas.com/tr/isletme-acmak-icin-finansal/

Peki yatırım teşvik belgesi almak için ne yapmalı?

Projelerin tamamlanmaması ya da yukarıda yazdığımız maddelerden birine uymaması durumunda teşvik kredisi verilmemektedir. Başvurular, yatırım yapılacağı bölgede yer alan yerel birimlere yapılabilir. Kredi başvuru miktarı, sabit tutar olan 10 milyon TL’yi aşacak ise, o zaman girişimcilerin T.C. Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulamaları Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekir.

Teşvik belgesi aldıktan sonra ne gibi desteklerden yararlanılabilir?

Girişimcilerin ve yatırımlarının gerekli şartları sağlaması dahilinde girişimcilere;

 • Bazı sektörlerde %18’lik KDV istisnası uygulanabilir. 500 milyon TL üzeride sabit yatırım yapılan yerlerde ise inşaat harcamaları için KDV iadesi yapılır. Ayrıca yatırım niteliğinde, katkı oranına ve sektörüne bağlı olarak devlet tarafından vergi indirimleri de oluşturulur.
 • Gümrük vergisi muafiyeti ile girişimciler tarafından yurt dışından temin edilmesi gereken ürünler gümrük vergisinden muaf tutulur.
 • Sigorta primi desteği ile işveren tarafından işçilere ödenmesi gereken 2 tür sigorta primleri devlet tarafından indirime muaf tutulur.
 • AR-GE ve diğer çalışmalar için kredi desteği sağlanır.
 • Gerekli imkanların sağlanması dahilinde gelir vergisi stopaj desteği 10 yıl boyunca uygulanır.
 • Maliye Bakanlığı’nın incelemeleri sonrası proje için alan ya da arsa temini yapılır.

Başvuru sırasında hangi belgeler gerekli?

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekir:

 • İmzalı başvuru dilekçesi ve noterden alınacak imza sirküleri,
 • Her sayfada yetkilinin imzası olan taahhütname ile teçhizat listesi,
 • Bakanlık tarafından talep edilen başvuru ücretinin dekontu,
 • Firmanın sermaye miktarının, ortaklık yapısının yer aldığı noterden tasdiklenmiş örneği,
 • SGK kurumundan idari ya da para cezası olmadığına dair belge,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir’ ya da ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu Kararı’ şeklinde yazıların alınması,
 • Stratejik yatırımlar için yatırımın konusunun, sektör bilgisinin, mali ve teknik analizlerinin alınması. Bu aşamadan sonra ise gerekli hesap, belge, tablo ya da mali değerlerin eklenmesi,
 • Eğer başvuruyu bir danışmanlık şirketi yapacaksa, noter tarafından onaylanmış vekâlet kağıdı.

Yatırım teşvik belgesi sayesinde artık işinizi daha kolay bir şekilde kurabilir ya da hali hazırda bulunan işletmenizin büyüme hızını bu teşviklerle arttırabilirsiniz!