Basitçe söylemek gerekirse, döngüsel stok sayımı oranı bir şirketin belirli bir dönemdeki envanter döneminin – aylık, çeyrek dönem, yıllık sayısını hesaplar.  Bir işletmenin ne kadar hızlı büyüdüğünü ölçmek, özellikle perakendeciler için, ürünlerinin stoktaki durumu anahtar performans belirleyicisidir. (KPI nedir?) Stok, perakendenin kilit noktasıdır. Nakit akışı perakendecinin hayat damarı ise, stok, nakit akışı ve kâr sağlamaktan sorumlu olan kalbidir. Envanter düzeyi işletmenizin önemli bir parçasıyken, envanterinizi nasıl yöneteceğinizi öğrenmek işletmeniz için çok önemlidir.

Döngüsel stok sayımı nasıl yapılır?

Bir çok işletme, stoklarının güvenliğini sağlamak ve kontrol altında tutabilmek için toplam envanterini periyodik olarak sayar. Fakat bu süreç sıkıntılı ve oldukça uzundur. Bazı işletmeler sayım süresini kısaltmak ve kolaylaştırmak için geçici personel kullansalar da bu çözüm bile yeteri kadar etkin değildir. Bu sebeple işletmeler tüm ürünlerini bir anda saymak yerine döngüsel sayım yöntemini kullanmaktadırlar. Döngüsel sayım ile, stoklar parça parça ve düzenli olarak elle sayılır ve sistemdeki stok sayısı ile karşılaştırılır. Geleneksel sayımdan ziyade bu yöntem işletmedeki işleri durdurmaz ve işler devam ederken aynı zamanda sayım da devam eder. Yılda bir kere yapılan geleneksel sayımdan ziyade, döngüsel sayımla daha sağlıklı sonuçlar ve daha güncel sonuçlar elde edilir.

Döngüsel stok sayımında yaygın olarak kullanılan 3 yaklaşım vardır:

  • A-B-C Stok Analizi ile stok sayımı,
  • Kontrol grubu yöntemi,
  • Rastgele örnekleme yöntemi

A-B-C Analizi ile stokları meydana getiren kalemler önem derecesine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada stoklar A, B ve C grupları olmak üzere 3 tane ana gruba ayrılır. Bu gruplar kendi önem derecelerine göre belli aralıklarla sayılır, böylelikle işletmeniz için en önemli stoklara daha sık sayım yaparak daha çok hakim olabilirsiniz.

Kontrol grubu yöntemi ise yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu yöntem ile envanterdeki hatalar tespit edilir. Döngüsel stok sayımına yeni başlayan şirketlerin genel olarak tercih ettiği bir yöntemdir. Her seferinde kendi belirlediğiniz adette SKU’lar günlük ve haftalık olarak sayılır. Belli SKU’nun yani ürünün sayımı bittikten sonra sistem ile karşılaştırılır ve bir sorun varsa güncellenir.

Son döngüsel stok sayım yöntemi ise rastgele örneklendirmedir. Büyük firmaların benzer ürünler içeren stoklarında kullanılır. Rastgele seçilen SKU’lar periyodik olarak sayılır ve sistemdeki ürün sayısı ile karşılaştırılır.

İşletmenizin büyüklüğüne göre ve envanter yapısına göre yukarıdaki 3 yaklaşımdan kendi işletmenize en uygun yöntemi seçerek döngüsel sayım yapabilirsiniz. Bir işletmeci olarak hedefiniz stok güvenilirliğini sürekli kılmak ve uygunsuzluklar için sistemsel problemlere çözüm getirmek, sapmaların tekrarlanmasını engellemek olmalıdır.