KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Her firma veya işletmenin, kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde sağlam bir yer edinmek için belirlemiş olduğu hedefler vardır. Belirlenen hedeflere göre işletmenin o an bulunduğu değerleri gösteren KPI’lar, performansınızı ölçmeniz için mutlaka gereklidir.

KPI, her bir sektör için farklı tanımlamalara sahip olduğu gibi, bir firmanın her bir bölümünde de farklı tanımlanmaktadır. Bunun temel nedeni her sektörün ve her bir firmanın kendine ait dinamiklere sahip olmasıdır. Firmalar bulundukları sektörlere göre farklı başarı hedeflerine sahiptir.

Bir kaç KPI örneği:

 1. Birinci çeyrek toplam satış sayısı
 2. Müşteri destek departmanın ortalama cevap süresi
 3. Toplam saha ziyaret sayısı
 4. Twitter takipçi sayısı

Ayrıca yine firmaların her bir bölümü performans ve diğer dinamiklere bağlı olarak farklı hedeflere ulaşmaya çalışır. Örneğin bir firmanın pazarlama bölümü, diğer bölümlerden farklı hedeflere sahiptir. Bundan dolayı hem sektörel, hem de firmaların kendi içerisinde yer alan bölümlerinde farklı KPI’ların olduğunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin, üretim departmanı ile satış departmanının KPI ları aynı olamaz. Daha ayrıntılı bir şekilde örnek vermek gerekirse satış departmanı için Satış Sayısı bir KPI’yken, üretim departmanı için Üretilen Ürün Sayısı bir KPI olabilir.

KPI’lar nasıl belirlenir?

Her sektörün kendi dinamikleri ve başarı hedefleri vardır. Bu sebeple genel bir KPI belirleme yönteminden bahsetmek doğru olmaz. Örnek olarak satış departmanı özelinde KPI’ları ele almak istedik. KPI’lar dönemsel olarak değişebildiği gibi lokasyon bazlı bile değişebilir. KPI’ları belirlerken dünyadaki örneklere bakarak kesinlikle ilham almalısınız.

Temel satış departmanı KPI’ları neler olmalıdır?

 • Dönem Bazında Satış Raporu
 • Lokasyon Bazında Satış Raporu
 • Lokasyon Bazında Ürün Dağılımı
 • Müşteri – Müşteri Grubu Bazında Satış Raporu
 • Müşteri – Müşteri Grubu Ürün Adet Dağılımı
 • Ürün – Ürün Grubu Bazında Satış Raporu
 • Ürün Satış Dağılımı Raporu
 • Personel Bazında Satış Raporu
 • Personel Bazında Müşteri Ziyaret Raporu
 • Müşteri Ziyaretlerini Satışa Çevirme Oranları
 • Personel Bazında Müşteri Kazanım Oranları
 • Müşteri Bağlılık Raporu
 • Müşteri – Ürün Tercihi Raporu
 • Personel Performans Raporu

KPI’lar kısaca işinizi büyütmek için gerekli istatistiksel veriler denebilir. Çoğu uzmanın dediği gibi, ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bu yüzden veri ve istatistik her yerde çok büyük önem arz ediyor. Eğer işletmenizin istatistiklerini ve matematiğini hiç takip etmiyorsanız işletmeniz için önemli bir kaç KPI belirleyerek işe başlayabilirsiniz!