KOBİ Destek Kredisi 5 ayrı destek grubuna ayrılmış durumda. Bu destekler:

  • Girişimcilik Destekleri
  • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  • KOBİ Finansman Destekleri
  • Laboratuvar Hizmetleri

olarak gruplandırılıyor.

  1. Girişimcilik Destek Programı

Kendi işinin patronu olmak isteyenlere verilen KOBİ destek kredisi. Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. 50.000 TL’ye geri ödemesiz, 100.000 TL’ye geri ödemeli olmak üzere 150.000 TL’ye kadar destek veriliyor.

  1. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Tükiye’de yerli ve milli imkanlarla üretecek olan KOBİlere 5 milyon liraya kadar kobi destek kredisi verecek. AR-GE adı altındaki kobi destek kredileri projelere göre 4’e ayrılıyor. Bunlar, AR-GE inovasyon projeleri, Endüstriyel Uygulama Projeleri, Stratejik Ürün Destek Programı ve KOBİ Teknoyatırım ya da KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı. Siz de fikirlerinizi teknolojiye dönüştürmek istiyorsanız bu destek kredilerin kapsamlarına göz atın.

  1. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

3.tarz KOBİ destek kredisinde yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİlere öncelik veriliyor. Bu başlık altında 8 ayrı KOBİ destek kredisi veriliyor. Tamamı da uluslararası düzeyde gelişmeyi hedefleyen KOBİlerin ihtiyacına uygun.

  1. Kobi Finansman Destekleri

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

  1. KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve bir çok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla KOBİ destek kredisi veriliyor.

 

ikasPOS ile envanter yönetiminizi  kontrol altına alabilir, insani hatalardan korunabilir, bulut tabanlı özelliği sayesinde verilerinize her zaman, her yerden her an kolaylıkla ulaşabilirsiniz.