Çok ortaklı bir şirket kuruyorsanız, belge sahteciliğinin önüne geçebilmek için şirketin adına imza yetkisi bulunan kişilerin kimler olduğunu ve bu kişilerin hangi yetkiler dahilinde şirket adına imza atabilecekleri de yasal olarak netleştirmeniz gerekiyor. İmza sirküsü/imza sirküleri de tam olarak bu nedenle alınıyor.

İmza sirküsü nedir?

Bir şirket ile ilişkilendirilen belgelerde sahte imza kullanılarak sahtecilik yapılmasının önüne geçmek amacıyla şirkette imza yetkisi bulunan kişi üzerine düzenlenen belgedir. Bir başka deyişle imza Sirküsü, ilgili işletmede görev yapan ve işletmeyi temsil yetkisi bulunan kişilerin belirlenen sorumlulukları kapsamında imza atma yetkisinin olduğunu gösteren, yetkilinin imza örneklerini barındıran resmi belgeye denilmektedir.

İmza sirküsü, şirket adına görev yapan ve imza yetkisi bulunan kişinin sorumluluk alanını ve yetki sınırlarını tasdikler. İmza sirküsünde taahhüt edilen dışında bir imza ne şirketi ne de imza sirküsünde adı geçen imza yetkilisini yasal olarak bağlamaz.

Bu belgede, tüzel kişinin (şirketin, kurumun vb.) unvanı, adresi, ticaret sicil numarasının yanı sıra imza yetkisine sahip olacak kişinin şirketi temsil şekli, şirket içi unvanı, şirketteki yetki alanları, nüfus bilgileri ve imza örnekleri yer alır.

İmza sirküsü şu nedenlerden dolayı kullanılır:

  • Bir şirkete ait olan belgeler ile ilgili olarak belge sahteciliği yapılmasını engellemek,
  • Şirket bünyesini tehlikeye atacak iç ve dış etkenlere bağlı sahte imza atılmasını engellemek,
  • Şirketin yetki sahibi olan kişisinin belgeler üzerinde de belli olmasını sağlamak,
  • Şirket ile ilgili olan her sorun için sorumluluk sahibi olan kişinin belli olmasıdır.

İmza sirküsü nereden alınır, imza sirküsü almak için gerekli evraklar nelerdir?

İmza sirküleri, noterden onaylı olarak alınabilmektedir. Kişiler imza sirküsü için noter huzurunda aynı kağıda üç kez imza atarlar. Bu imzaların hepsinin aynı olması gerekir.  Aynı olmadığı takdirde noter bunu onaylamaz. İmza sirküsünün bir örneği noterde kalır bir örneği kişinin kendisine ya da firmanın kendisine verilir. İşlem bu şekilde tamamlanır.

imza sirküsü için notere vermeniz gereken belgeler ise şunlardır:

  • Kurumun kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi,
  • Sirkünün alındığı kurumun vergi levhası,
  • İmza sirküsünde adı ve imzası bulunacak kişinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi gereklidir.

ikas, fiziksel mağaza operasyonlarınızı ve pazaryerleri üzerinden yönettiğiniz e-ticaret operasyonlarını en kolay ve hesaplı şekilde yönetebilmeniz için size, hem POS yazılımı hem de pazaryeri entegrasyonunu bir arada sunuyor.

ikas’ı 14 gün boyunca ücretsiz denemek için tıklayın!

İşletmenize faydası olabilecek diğer yazılarımız:

Excel ile stok takibi nasıl yapılır? [ŞABLON]

İşletmenize en uygun yazarkasa POS nasıl seçilir?

SGK e-Bildirge nedir? E-bildirgenin kullanmanın faydaları nelerdir?