E-Ticaret şirketi kurmak isteyen pek çok kişi nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticarete olan ilgisi her geçen gün daha da artıyor. Pandeminin fiziksel mağazalara olan olumsuz etkisi ve dijital pazar potansiyelinin büyüklüğü perakendecilerin dijitale olan ilgisini artırıyor. KOBİ'lerin yanı sıra internetten satış yaparak gelir sağlamak isteyen kişiler için de büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle dropshipping yani stoksuz e-ticaret ve pazaryerlerinde satış yapmak son günlerde oldukça ilgi çekiyor.

E-Ticaret şirketi kurmak için uymanız gereken yasal zorunluluklar bulunmakta. İnternetten satış yapmak için vergi mükellefi olmanız gerekir. Yani e-ticaret yapmak için bir şirket sahibi olmanız gerekiyor. Şirketinizin yapısına göre bir şahıs şirketi veya limited şirket kurarak e-ticarete başlayabilirsiniz. Bu yazımızda e-ticaret şirketi nasıl kurulur, şirket türleri ve e-ticaret yapmak için gerekli belgeler nelerdir ele alacağız.

E-Ticaret şirketi kurmak

E-Ticaret şirketi nasıl kurulur?

E-Ticaret şirketi kurmak ve dijital pazarın fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız, yasal bir şirket kurmanız ve vergi mükellefi olmanız gerekmekte. Vergi yasalarına göre fiziksel yada dijital fark etmeden satılan her ürün için fatura kesilmesi gerekir. Ayrıca sanalPOS sağlayıcılarla, kargo firmalarıyla ve bankalarla yapacağınız anlaşmalar için şirket bilgilerine ihtiyacınız olacak. Bu yüzden şirket açmadan e-ticaret yapmak, işletmeniz büyüdükçe sizin için sorunlar doğuracaktır.

E-Ticaret yapmak için tercih edebileceğiniz iki farklı şirket türü bulunmakta;

 • Şahıs şirketi
 • Limited şirket

Hangi şirket türünün firmanız için daha yararlı olacağını muhasebeciniz ile görüşebilirsiniz. Şahıs şirketi ve limited şirketler farklı avantajlar sağlar. Bu yüzden sektörünüz, iş modeliniz ve şirket yapınıza en uygun şirket türünü seçebilirsiniz.

E-Ticaret şirketi kurmak

Şahıs şirketi nedir?

Kolay ve hızlı bir şekilde kurulabilen şahıs şirketi, sorumluluklarının şahsi kişiler üzerinde olduğu şirket modelidir. Tek bir kişi tarafından ortaksız veya az sayıda ortak ile kurulabilir. Şirket ortaklarının şirket borçlarına karşı sınırsız (tüm mal varlığı ile) yükümlülüğü bulunur. Tüm ortaklar anlaşmadan şirketin ortaklık payı devredilemez veya satılamaz. Şahıs şirketlerinin 2 farklı çeşidi bulunur;

 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket

Kolektif şahıs şirketinde ortakların hiçbirinin sorumluluğu sınırlandırılmaz. Tüm ortaklar şirketin yönetim, borç ve alacaklarından sınırsız sorumludur. Ortaklardan birinin ayrılması yada yeni ortak alınması için kurucu ortakların hepsinin onayı olmalıdır. Kâr ve zarar ortaklar arasında eşit olarak bölüştürülür.

Komandit şirketlerde ise ortakların bir kısmı şirketin yükümlülüklerinden sınırsız sorumluyken, bir kısmının sorumlulukları sınırlandırılabilir. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara “komandite ortak”, sorumlulukları sınırlandırılmış olanlar ise “komanditer ortak” olarak tanımlanır.

E-Ticaret şirketi kurmak

Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler

Şahıs şirketi kurmak için bazı belge ve evrakları toplamanız gerekir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Adres beyanı (tapu veya kira kontratı)
 • Nüfus cüzdanı
 • Vesikalık fotoğraf
 • İmza beyannamesi
 • İkametgah
 • Mali müşavir vekaleti
 • İşe başlama beyannamesi

Bu belgeleri e-devlet sayfanızdan temin edebilirsiniz. Şirket kurabilmek için bir mali müşavirle anlaşmanız gerekecektir.

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Şirket kurma işlemleri artık çok daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunun için iki farklı seçeneğiniz bulunmakta; birincisi mali müşaviriniz aracılığı ile fiziksel başvuru diğeri ise e-devlet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz sanal başvuru.

İlk seçenek için belgelerinizi toparladıktan sonra mali müşaviriniz sizin için şirket açma işlemlerini gerçekleştirecektir. Belgeleriniz ilgili müdürlüklere iletildikten sonra başvurunuz vergi dairesi tarafından yoklamaya tabi tutulur. Yoklamada bir sorun çıkmazsa firmanız için bir vergi levhası oluşturulur. Sektörünüze göre eğer zorunluysa alanınızdaki Meslek ve Ticaret Odası’na kayıt olmanız gerekebilir.

E-Ticaret şirketi kurmak

Eğer mali müşavirlik masraflarınızı düşürmek istiyorsanız e-devlet üzerinden online şahıs şirketi kurma başvurusunda bulunabilirsiniz. E-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine girerek şirket kurma işlemlerinizi başlatabilirsiniz. İnteraktif vergi dairesine girdikten sonra ilk olarak sicil bildirimleri kısmından “işe başlama bildirimi” yapmanız gerekir. Bu işlem sırasında sizden adres, bağlı bulunacağınız size en yakın olan vergi dairesi ve ticari faaliyet kodu bilgileri istenecektir. Ardından eğer var ise stopaj ödeme dönemleriniz, işçi sayısı gibi bilgileri iletmeniz ve vergilendirme usulünü seçmeniz gerekir. Bu adımları kendiniz tamamlayabilirsiniz fakat bir yanlışlık yapılmaması için mali müşavir desteği almanızı tavsiye ederiz. Bu adımlardan sonra tarafınıza iletilen bilgilendirme ile belirli bir tarihte vergi dairesi başvurunuzu yoklamaya sokar. Bu aşamadan sonra beyannameler hazırlanır, kaşe yaptırılır, banka hesabı açılır ve vergi levhası bastırılır.

E-Ticaret için ticari NACE kodu 47.91.14'dur!

Şahıs şirketi kurmanın maliyeti nedir?

Şirket kurmak için ödemeniz gereken harçlar bulunmakta. Şahıs şirketi kurmanın toplamda 500 ile 1000 TL arası bir masrafı olacaktır. Bu masrafların bazı kalemleri şu şekildedir;

 • Şirket kuruluş servis bedeli: 250 TL
 • İmza sirküleri: 100 TL
 • Muhasebeci için vekaletname: 150 TL
 • Damga vergileri: 50 TL (E-devlet üzerinden ödenebilir)

Devletin sizden talep edeceği ücretler bu şekildedir. Bunun dışında mali müşavirlik ücreti ödemeniz gerekir.

Şahıs şirketi giderleri

Şahıs şirketi sahibi olmak belirli periyodlarla vergi ödemeleri yapmanızı gerektirir. Şahıs şirketi mükelleflerinin vergi dairelerine göstermek zorunda olduğu beyannamelerin damga vergileri şu şekildedir;

 • Muhtasar beyannamesi: 58,80 TL (Üç ayda bir)
 • Gelir geçici beyannamesi: 91,70 TL (Üç ayda bir)
 • KDV beyannamesi: 58,80 TL
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 122 TL

Bunun dışında işletmenizin elde ettiği gelir düzeyine göre gelir vergi ödemesi yapmanız gerekir.

E-Ticaret şirketi kurmak

Limited şirket nedir?

Bir veya birden çok kişi tarafından kurulan şirket tipidir. Ortakları tüzel kişiler olabilir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Şahıs şirketinden farklı, ortaklar şirketten sınırsız sorumlu değildir. Ortakların yükümlülüğü, taahhüt ettikleri sermaye payını ödemek ve ek/yan ödemeleri gerçekleştirmektir. 10.000 TL tutarında esas sermaye belirlenir. Limited şirket açma süreci, şahıs şirketine göre daha uzun bir süreç olabilir.

Limited şirket nasıl kurulur ve maliyeti nedir?

Limited e-ticaret şirketi kurmak için gereken belgeler, şahıs şirketine göre daha fazladır. Bu yüzden bu başlıkta belgeleri ve belgelerin maliyetini bir arada listeleyeceğiz.

Noter masrafları

 • İmza beyannamesi – 35 TL
 • Kuruluş vekaleti – 80 TL
 • Ticaret defteri – 150 TL
 • Mali müşavir vekaleti – 120 TL
 • İmza sirküleri – 90 TL
 • Ana sözleşme onayı – 150 TL

Ticaret odası masrafları

 • Sicil kaydı – 1000 TL
 • Faaliyet belgesi – 10 TL

Vergi dairesi masrafları

Kefil ile kira damga vergisi – 45,36 TL

Kefilsiz kira damga vergisi – 272 TL

Banka masrafları

Rekabet kurulu ödemesi

Sermayenin %25’i banka hesabında bloke edilir. (LTD şirketler için minimum sermaye 10.000 TL/4: 2.500TL)

Bu masrafların yanı sıra mali müşavirinizle anlaşmanıza göre müşavirlik ücreti ve kaşe, irsaliye gibi ek kalemlere de ödeme yapmanız gerekecektir.

E-Ticarette başlamak ve markanızı yasal bir zemine oturtmak için bu iki şirket türünden birini tercih edebilirsiniz. Şahıs şirketi kurulum, maliyet ve gider açısından limited şirkete göre daha avantajlı olabilir. Eğer tek ortaklı küçük bir e-ticaret işletmesine sahipseniz, şahıs şirketi kurmak sizin için daha faydalı olacaktır.


ikas ile e-ticaret operasyonlarınızı tek panelden yönetin!

ikas ile e-ticaret sitenizdeki ve pazaryerindeki ürünlerinizi tek bir panelden yönetin! Toplu ürün yükleme, toplu fiyat belirleme ve satış yönetimi gibi birçok işlemi kolayca yapabilir, e-ticaret raporlarınızı görebilirsiniz.

ikas'ı ücretsiz denemek için tıklayın!